10 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ ĐƯỢC THÀNH CÔNG

MỘT TUYÊN BỐ CHUNG CỦA WHO/UNICEF 1989
Một cơ sở hộ sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh phải
1.Có một quy định nuôi con bằng sữa mẹ được viết thành văn bản phổ biến rộng rãi cho mọi cán bộ y tế.

2. Cung Cấp cho tất cả cán bộ y tế những kiến thức cần thiết để triển khai quy định này

3. Thông tin cho tất cả phụ nữ có thai về ích lợi của nuôi con bằng sữa mẹ và về cách thực hiện.

4. Giúp các bà mẹ bắt đầu cho con bú trong vòng NỮA GIỜ ĐẦU SAU KHI ĐẺ.

5. Chỉ dẫn cho các bà mẹ biết cách cho con bú và duy trì nguồn sữa mẹ dù cho phải xa con

6. Không cho trẻ sơ sinh bất kỳ đó ăn thức uống gì ngoài sữa mẹ, trừ khi có chỉ dẫn của thầy thuốc

7. Để con được gần mẹ SUỐT 24 GIỜ trong một ngày
8. Khuyến khích cho bú khi con đòi bú.
9. Không cho con mút bất “cứ loại vú giả nào.

10. Khuyến khích việc thành lập các hội ủng hộ nuôi con bằng sữa mẹ và giới thiệu các bà mẹ đến đó ngay khi các bà mẹ xuất viện. (Sưu tầm)

Leave a Comment