Câu đố vui về các loài vật cho trẻ

1. Đao cắm trên đầu
Mình lại ngắn hơn râu
Đến khi vào lửa
Toàn thân lại đỏ au.
(Là con gì)

Con tôm

2. Khi nhỏ như loài cá
Khi lớn như loài chim
Quen thói ăn đêm
Như thằng kẻ trộm.
(Là con gì)

Con muỗi

3. Mùa xuân thì chẳng thấy đâu
Mùa hạ mới đến làm sầu người.
(Là con gì)

Con ve sầu

4.Eo lưng mà thắt cổ bồng
Mang bị hạt cải chạy rong khắp nhà.
(Là con gì)

Con nhện

5. Học bao nhiêu nói bấy nhiêu
Nói hoài nói mãi sớm chiều ví von.
(Là con gì)

Con vẹt

6. Ruột xoắn lo xò
Vừa lết vừa bò
Loanh quanh gành đá.
(Là con gì)

Ốc sên

7. Có lửa mà không có khói
Đêm thì thấy ngày thì không.
(Là con gì)

Đom đóm

8. Trong hang trong hốc
Lốc nhốc bò ra
Quan đi lại, dân đi ngang
Chẳng ai dám bắt.
(Là con gì)

Con rắn

9. Cũng là loài rắn mọc hai sừng
Biến ẩn hiển không chừng khắp nơi
Xưa nay ngó thấy ai người
Hay là tưởng tượng muôn đời truyền lưu?
(Là con gì)

Rồng

10. Có gạch mà không xây nhà
Đào hầm đào hố nhẩn nha ngoài đồng
Địu con trăm đứa trong lòng
Vung hai lưỡi kiếm lên không giữ mình.
(Là con gì)

Con cua

11. Người ta đan võng ngủ ngày
Phần tôi đan võng đó đây giăng mồi
Ghét chi tôi hỡi người ơi
Nỡ nào phá bỏ, bời bời đuổi xua.
(Là con gì)

Con nhện

12. Bụng to chân ngắn mõm dài
Cái tên quen thuộc chẳng ai lạ gì
Nhưng sao tính nết lạ kì
Ai cho tiền thì nhận…
Chẳng thiết gì cám rau.
(Là con gì)

Con heo đất

13.Cha mẹ sinh ra gái cũng như trai
Một tháng đôi ngày mới biết trai hay gái
Cục ta cục tác theo mẹ kiếm mồi.
(Là con gì)

Con gà con

14. Có mào, có cựa
Tiếng tựa như kèn
Mà nhắc đến tên
Tai nghe như trống
(Là con gì?)

Con gà trống

15. Quanh năm áo lông giầy da
Bốn mùa mũ đỏ đúng là tay chơi
Nhưng không phải kẻ biếng lười
Mà luôn dậy sớm gọi người ngủ quên.
(Là con gì)

Con gà trống

16. Bốn ông ring một hòn đá
Hai ông thợ cả dẫn đường
Một ông thành hoàng đi sau quét dọn.
(Là con gì)

Con trâu

17. Đầu làng trống đánh ra rả
Cuối lang có mã bông lâu
Chạy cho mau, chạy cho mau
Đưa người quân tử đến đâu thì tùy.
(Là con gì)

Con ngựa

18. To hơn chú trâu
Nằm co giữa cổng
Cả tổng không dám đi
(Là con gì)

Con voi

19. Con chi nhiều nhất thế gian
Sống ở từng đàn, có chúa, có tôi
Xây nhà dưới đất khăp nơi
Mật ngọt, mỡ béo đánh hơi tài tình.
(Là con gì)

Con kiến

20. Nho nhỏ có đen thùi lùi
Vốn là nòi giống tanh hôi
Gieo mầm tội ác khắp nơi vô tình
Âu vầy do bởi cao xanh
Sinh chi ngữ ấy lại sinh quá nhiều?
(Là con gì)

Con ruồi

21.Chị em con bác con dì
Chị thì đẻ trứng, em thì đẻ con
Mình thì soắn soắn, tròn tròn.
(Là con gì)

Ôc nhồi, ốc hột

22.Hai ông quan đám
Với tám thằng trai
Vác hòn đá mài
Chạy quang bờ ruộng.
(Là con gì)

Con cua đồng

23. Trai thanh tân vui thú giang hà
Sao anh trẻ mãi không già hỡi anh.
(Là con gì)

Con trai

Leave a Comment