Hôn nhân theo ngũ hành đặng tốt – xấu

Nếu trong trời đất tồn tại năm yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương sanh, tương khắc nhau, thì con người được sinh ra cũng nằm trong năm cung mạng chính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vậy. Năm cung mạng này cũng tương sanh, tương khắc nhau theo quy luật của vũ trụ.

Vì lẽ đó, có nhiều cặp đôi khi chưa kết hôn tỏ ra rất hợp nhau, yêu nhau nhưng sau khi kết hôn lại ăn ở với nhau chẳng đặng. Có nhiều nguyên nhân để lý giải vấn đề này, song yếu tố đầu tiên cần phải xét đến chính nằm ở sự sung khắc nơi cung mạng của đôi trai gái. Sự sanh hay khắc ở đây cũng tuân theo quy luật sanh khắc của vũ trụ, từ đó có thể suy ra:

Hôn nhân theo ngũ hành

1. Chồng mạng Kim lấy vợ mạng nào, sanh hay khắc:

– Chồng mạng Kim lấy vợ mạng Kim: ăn ở với nhau sanh đẻ bất lợi, hay cãi nhau có khi phải lìa xa trừ phi trúng vào quẻ “lưỡng kim thành khí”

– Chồng Kim vợ Mộc: Kim khắc Mộc, nghèo khổ gian nan, chồng Nam vợ Bắc

– Chồng Kim vợ Hỏa: Hỏa khắc Kim, do đó thường cãi nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo.

– Chồng Kim vợ Thủy: vậy Kim sanh Thủy, mặc dù sanh xuất nhưng vợ chồng cũng đặng hợp nhau, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.

– Chồng Kim vợ Thổ: Thổ sanh Kim, xem như sanh nhập, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ, lục súc an bình.

2. Chồng mạng Mộc lấy vợ mạng nào, sanh hay khắc:

– Chồng Mộc vợ Mộc: quan lộc tốt, con cháu đông đủ, gia đình hòa hợp.

– Chồng Mộc vợ Thủy: Thủy sanh Mộc là sanh nhập vậy, vợ chồng ăn ở đặng tiền tài phú túc, con cháu đông đủ, vợ chồng bá niên giai lão.

– Chồng Mộc vợ Hỏa: Mộc sanh Hỏa, tiền tài quan lộc đặng thạnh vượng, con cháu đông đủ.

– Chồng Mộc vợ Thổ: Mộc khắc Thổ, gia đình thường bất hòa, khó khăn.

– Chồng Mộc vợ Kim: Kim khắc Mộc, trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi.

3. Chồng mạng Thủy lấy vợ mạng nào, sanh hay khắc:

– Chồng mạng Thủy lấy vợ mạng Thủy: hai Thủy tuy không tốt nhưng điền trạch khá yên ổn, ăn ở với nhau được.

– Chồng Thủy vợ Kim: Kim sanh thủy, lại sanh nhập nên đặng sung sướng đến già, con cháu đặng khá.

– Chồng Thủy vợ Mộc: Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng bá niên giai lão.

– Chồng Thủy vợ Hỏa: Thủy khắc Hỏa, duyên tự nhiên thành, tuy xấu nhưng cũng đặng hòa hiệp.

– Chồng Thủy vợ Thổ: Thổ khắc Thủy, hai mạng khắc nhau, vui vẻ bất thường, làm việc gì cũng khó.

4. Chồng mạng Hỏa lấy vợ mạng nào, sanh hay khắc:

– Chồng Hỏa vợ Hỏa: giúp nhau có khi hưng vượng, con cháu đầy đàn.

– Chồng Hỏa vợ Kim: Hỏa Kim khắc nhau, hay cãi lẫy và kiện cáo, gia đình không an.

– Chồng Hỏa vợ Mộc: Hỏa Mộc hợp duyên, gia thất bình an, phước lộc kiêm toàn.

– Chồng Hỏa vợ Thủy: Hỏa Thủy khắc nhau, vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, lắm lúc gian nguy.

– Chồng Hỏa vợ Thổ: Hỏa Thổ hữu duyên, tài lộc sung túc, con thảo cháu hiền.

5. Chồng mạng Thổ lấy vợ mạng nào, sanh hay khắc:

Chồng Thổ vợ Thổ: lưỡng Thổ tương sanh, trước khó sau dễ, lắm của nhiều con.

– Chồng Thổ vợ Kim: Thổ thời sanh Kim, vợ chồng hòa hiệp, con cháu thông minh, tài lộc sung túc.

– Chồng Thổ vợ Mộc: Thổ Mộc tương khắc, vợ chồng phân ly mỗi người một ngã.

– Chồng Thổ vợ Thủy: Thổ thời khắc Thủy, vợ chồng tương khắc, trước hợp sau lìa, sanh kế bất lợi.

– Chồng Thổ vợ Hỏa: Thổ Hỏa đắc vị, quan vị dồi dào, con cháu đông đủ, giàu sang.

Tuy là vậy, song phàm khi vợ chồng không hợp mạng lại chưa chắc đã không ở đời với nhau đặng. Bởi nếu khắc mạng nhưng được hợp cung, lại tính đến nơi ăn chốn ở, phước lộc ông bà để lại nên khắc mà lại được sung túc, đủ đầy cũng nên. Người đời vẫn bảo “lấy đức thắng nhân” là vậy.

Băng Thanh

4 Nhận xét

 • Xin chào web daybe.net!
  Mình sinh ngày 20/5/1985; giờ Thân.
  Chồng mình sn: 5/3/1973;giờ Mão.
  Con gái đầu sn: 25/6/2012; giờ Thìn.
  Mình muốn,nhờ daybe.net tư vấn giúp trong 3 năm tới 2015;2016;2017 , vợ chồng mình nên sinh thêm con vào năm nào để đỡ xung khắc nhất.
  Xin chân thành cảm ơn chương trình!

  • Chồng bạn sinh năm 1973 nhằm tuổi Quý Sửu, có mạng Tang Đố Mộc, cung Ly; bạn sinh năm 1985 nhằm tuổi Ất Sửu, có mạng Hải Trung Kim, cung Ly; con gái sinh 2012 nhằm tuổi Nhâm Thìn, có mạng Trường Lưu Thủy, cung Ly. Trong ba năm tới bạn có thể sinh con vào năm Đinh Dậu 2017, bé sinh năm này sẽ có mạng Sơn Hạ Hỏa, hợp với bố (Mộc Sinh Hỏa), không khắc mẹ (Sơn Hạ Hỏa không khắc được Hải Trung Kim). Đồng thời, bé tuổi Dậu được hợp tuổi cả bố, mẹ: Tị – Dậu – Sửu. Nếu sinh được bé trai thì sẽ có cung Khảm, lại được hợp cung với cả nhà (cùng Đông Tứ Trạch).

   Năm 2016 cũng được mạng Sơn Hạ Hỏa, nhưng không được Tam Họp với bố mẹ. Năm 2015 thì khắc cả tuổi lẫn mạng.
   Chúc bạn như ý!

 • Xin chào daybe.net!

  Mình sinh năm 1985,
  chồng mình sinh năm 1981
  bé đầu nhà mình là con gái sinh năm 2012.

  Mình có thể nhờ daybe.net tư vấn giúp mình xem trong các năm tới từ năm 2018 trở đi thì vợ chồng mình nên sinh bé thứ 2 vào năm nào thì thuận cho cả nhà nhất được không ạ?

  Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Comment