Nhận xét của khách hàng

Chỉ một lời nhận xét của khách hàng hơn cả trang viết của chính mình. Pizza Berry Huế luôn cố gắng để mang đến những chiếc pizza tuyệt nhất quả đất luôn -:)

Mọi nổ lực cho các fan thân yêu!

Qua những nổ lực, khách khen như vầy sao không vui sướng chứ! Cảm ơn các fan nhiều!

Thấy khách thích và đặt lại lần hai, lần ba…lần năm…! Ôi thôi là tuyệt!